ยินดีต้อนรับสู่ sport-man and hobby blog

การจัดการเรียนการสอน

WINNER....

SLAM DUNK

LUCIFER

21 ก.พ. 2554

ความรู้ที่เรียน

การสื่อความหมายด้วยตัวอักษร

ในการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมต่างๆ หากไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำแล้ว ปัญหาเรื่องความไม่สวยงามก็อาจเกิดขึ้น แต่หากสามารถออกแบบและสร้างงานด้วยการวาดภาพ และประดิษฐ์ตัวอักษรให้สวยงามได้ด้วยตนเอง เราก็สามารถจะจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมที่มีความสวยงามและดึงดูดใจนักเรียนได้ โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งการประดิษฐ์ตัวอักษรจัดเป็นขั้นเริ่มต้นของการผลิตสื่อให้เป็นที่น่าสนใจ เพราะรูปแบบตัวอักษร สามารถสื่อความหมายได้ จากการใช้เส้นต่างๆ เช่น
การใช้เส้นตรง - - - - - - ให้ความรู้สึก "แข็งแรง มั่นคง"
การใช้เส้นปะ ขาดๆ หายๆ - - - - - - ให้ความรู้สึก "ไม่แน่นอน ลึกลับ"
การใช้เส้นโค้ง - - - - - - ให้ความรู้สึก "รัก อ่อนโยน"
การใช้เส้นซิกแซก - - - - - ให้ความรู้สึก "น่ากลัว น่าเกลียด"
การใช้เส้นอย่างอิสระ ไม่เป็นระเบียบ - - - - - ให้ความรู้สึก "ตลก ขบขัน"
 
วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง

การใช้เส้นคู่ขนาน
  -  เขียนเส้นแกนตัวอักษรให้แต่ละตัวห่างกันพอสมควร
  -  เขียนเส้นขนาบตามทิศทางของเส้นแกน
  -  ตกแต่งให้สวยงามและอาจลบเส้นแกนออกก็ได้

คุณค่าของตัวอักษรหัวเรื่อง
  -  สรุปภาพรวมของเนื้อหา
  -  เร้าความสนใจ
  -  สื่อความหมายได้รวดเร็ว

ลักษณะตัวอักษรหัวเรื่องที่ดี
  -  ขนาดใหญ่
  -  ได้ใจความ
  -  เด่น
  -  สั้น
  -  สวยงาม
 
Contour Drawing คือ การวาดเส้นตามสัมผัส โดยการใช้สายตามองที่ภาพต้นแบบแล้วใช้มือวาดไปตามความรู้สึกโดยไม่มองที่กระดาษ
สิ่งที่ได้จากการวาดภาพ Contour Drawing
1.  สมาธิ
2.  ความซื่อสัตย์
3.  ความตื่นเต้น
4.  ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
5.  การไม่ต้องคำนึงความเหมือนจริงของภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น