ยินดีต้อนรับสู่ sport-man and hobby blog

การจัดการเรียนการสอน

WINNER....

SLAM DUNK

LUCIFER

22 ก.พ. 2554

ความรู้เรื่องสี

สีโทนเย็น
ชุดที่ ได้แก่ ดำน้ำเงินเขียวแก่

ชุดที่ ได้แก่ น้ำเงินเขียวแก่เขียวอ่อน


ชุดที่ ได้แก่ เขียวแก่เขียวอ่อนเหลือง
สีโทนร้อนชุดที่ ได้แก่ เหลืองส้มแดง

ชุดที่ ได้แก่ ส้มแดงน้ำตาล


ชุดที่ ได้แก่ แดงน้ำตาลดำ
สีชุดพิเศษ (ฟ้า ชมพู ม่วง)- Tint = Hue+White

สีน้ำเงิน + สีขาว = สีฟ้า

สีแดง + สีขาว = สีชมพู

21 ก.พ. 2554

การประดิษฐ์ตัวอักษร

ผลงานการ์ตูน โคมิก

ความรู้ที่เรียน

การสื่อความหมายด้วยตัวอักษร

ในการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมต่างๆ หากไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำแล้ว ปัญหาเรื่องความไม่สวยงามก็อาจเกิดขึ้น แต่หากสามารถออกแบบและสร้างงานด้วยการวาดภาพ และประดิษฐ์ตัวอักษรให้สวยงามได้ด้วยตนเอง เราก็สามารถจะจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมที่มีความสวยงามและดึงดูดใจนักเรียนได้ โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งการประดิษฐ์ตัวอักษรจัดเป็นขั้นเริ่มต้นของการผลิตสื่อให้เป็นที่น่าสนใจ เพราะรูปแบบตัวอักษร สามารถสื่อความหมายได้ จากการใช้เส้นต่างๆ เช่น
การใช้เส้นตรง - - - - - - ให้ความรู้สึก "แข็งแรง มั่นคง"
การใช้เส้นปะ ขาดๆ หายๆ - - - - - - ให้ความรู้สึก "ไม่แน่นอน ลึกลับ"
การใช้เส้นโค้ง - - - - - - ให้ความรู้สึก "รัก อ่อนโยน"
การใช้เส้นซิกแซก - - - - - ให้ความรู้สึก "น่ากลัว น่าเกลียด"
การใช้เส้นอย่างอิสระ ไม่เป็นระเบียบ - - - - - ให้ความรู้สึก "ตลก ขบขัน"
 
วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง

การใช้เส้นคู่ขนาน
  -  เขียนเส้นแกนตัวอักษรให้แต่ละตัวห่างกันพอสมควร
  -  เขียนเส้นขนาบตามทิศทางของเส้นแกน
  -  ตกแต่งให้สวยงามและอาจลบเส้นแกนออกก็ได้

คุณค่าของตัวอักษรหัวเรื่อง
  -  สรุปภาพรวมของเนื้อหา
  -  เร้าความสนใจ
  -  สื่อความหมายได้รวดเร็ว

ลักษณะตัวอักษรหัวเรื่องที่ดี
  -  ขนาดใหญ่
  -  ได้ใจความ
  -  เด่น
  -  สั้น
  -  สวยงาม
 
Contour Drawing คือ การวาดเส้นตามสัมผัส โดยการใช้สายตามองที่ภาพต้นแบบแล้วใช้มือวาดไปตามความรู้สึกโดยไม่มองที่กระดาษ
สิ่งที่ได้จากการวาดภาพ Contour Drawing
1.  สมาธิ
2.  ความซื่อสัตย์
3.  ความตื่นเต้น
4.  ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
5.  การไม่ต้องคำนึงความเหมือนจริงของภาพ

23 ม.ค. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก (Webbolg)รายวิชา :  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศีกษา
อาจารย์ผู้สอน : 
สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา :  
2553
นายนันทพล  ภู่ห้อย
นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 13 หมู่ 2


ประวัติส่วนตัว (นายนันทพล  ภู่ห้อย)
  เกิดวันพุธที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ.2521   ภูมิลำเนา  สมุทรสงคราม
การศึกษา
  จบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์ทำงาน
  พ.ศ.2541-2549  ครูอาสา ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
  พ.ศ.2550-ปัจจุบัน  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ตำแหน่งปัจจุบัน
  ครูอัตราจ้าง  (พลศึกษา)
ที่อยู่ปัจจุบัน
  132/11 ม.3  ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์
  089-4516671
อีเมลฺ
  bas_._9@hotmail.com