ยินดีต้อนรับสู่ sport-man and hobby blog

การจัดการเรียนการสอน

WINNER....

SLAM DUNK

LUCIFER

23 ม.ค. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก (Webbolg)รายวิชา :  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศีกษา
อาจารย์ผู้สอน : 
สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา :  
2553
นายนันทพล  ภู่ห้อย
นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 13 หมู่ 2


ประวัติส่วนตัว (นายนันทพล  ภู่ห้อย)
  เกิดวันพุธที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ.2521   ภูมิลำเนา  สมุทรสงคราม
การศึกษา
  จบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์ทำงาน
  พ.ศ.2541-2549  ครูอาสา ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
  พ.ศ.2550-ปัจจุบัน  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ตำแหน่งปัจจุบัน
  ครูอัตราจ้าง  (พลศึกษา)
ที่อยู่ปัจจุบัน
  132/11 ม.3  ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์
  089-4516671
อีเมลฺ
  bas_._9@hotmail.com